• ΕΛΛΗΝΙΚΑ
 • ENGLISH
 • SHQIPE
 • ITALIANO
 • DEUTSCH


Προϊόντα

Διακριβώσεις Γεφυροπλάστιγγας


 • Πιστοποιημένα πρότυπα βάρη κλάσεων ακριβείας M3, M2, M1, F2, F1, E2, E1
 • Έλεγχοι ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας
 • Αυτόματος έλεγχος καταγραφής βαρομετρικών μεγεθών του χώρου.
 • Συγκριτικοί ζυγοί πιστοποίησης πρότυπων βαρών.
 • Αυτόματη παρακολούθηση - καταγραφή μετρήσεων ζυγιστικών οργάνων σε ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας - υγρασίας.
 • Υπηρεσίες ελέγχου - διακριβώσεων - πιστοποιήσεων βάσει πρότυπου EN 45501.
 • Πρότυπα σταθμά ελέγχου γεφυροπλαστίγγων - συστημάτων δυναμικότητας έως 60.000 kg.
 • Διακριβώσεις ζυγών βάσει διαδικασιών συστημάτων ποιότητας.