• ΕΛΛΗΝΙΚΑ
 • ENGLISH
 • SHQIPE
 • ITALIANO
 • DEUTSCH


Προϊόντα

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης Γεφυροπλάστιγγας


 • Περιοδικοί έλεγχοι - προληπτική συντήρηση
 • Μετεγκαταστάσεις γεφυροπλαστίγγων - συστημάτων
 • Service γραμμών ζύγισης - συσκευασίας
 • Κινητά συνεργεία εγκαταστάσεων - ελέγχων - service
 • Γερανοφόρα οχήματα ειδικών μεταφορών
 • Έλεγχοι - διακριβώσεις - πιστοποιήσεις
 • Ενοικιάσεις γεφυροπλαστίγγων
 • Πληρότητα ανταλλακτικών - αναλωσίμων
 • Πλήρεις διαδιακασίες μελέτης - σχεδίασης - παραγωγής
 • Εγκατάσταση - υποστήριξη - εξέλιξη συστημάτων ζύγισης βάσει προτύπου ISO 9000.